Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego i Usług „Słowiańska” Poznań ul.Gronowa 22